Privacy

Điều khoản

Khi truy cập vào website https://niit-vn.com , bạn phải chấp hành đúng những chính sách, điều khoản và những quy định chung. Nếu bạn không đồng ý với bất kì điều khoản nào bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc không có quyền truy cập vào website này.

Chính sách bảo mật

  • Chúng tôi thu thập thông tin hợp pháp và được sự đồng ý của cá nhân liên quan
  • Trước khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi xác định mục đích thông tin cần thu thập
  • Những thông tin cá nhân được thu thập để hoàn thành mục đích theo quy định của chúng tôi.
  • Dữ liệu cần liên quan đến mục đích sử dụng, được đảm bảo chính xác, đầy đủ.
  • Những thông tin cá nhân đảm bảo an toàn, không tiết lộ, sao chép hay sửa đổi. Bảo mật cao, theo thời gian quy định của trang.

Sharing is caring!