Những cách giúp gia sư kiểm tra học sinh đã hiểu bài hay chưa

Những cách giúp gia sư kiểm tra học sinh đã hiểu bài hay chưa

Khi đi làm gia sư chúng ta không chỉ có áp lực về việc quản lý, hòa đồng với học sinh của mình mà trách nhiệm về đảm bảo hiệu qua rhọc tập cho các em mới thực sự cao. Dù bạn có dạy giỏi đến đâu cũng nên có những biện pháp để kiểm tra xem thực sự học sinh của mình đã hiểu bài chưa.

Tránh hỏi những câu hỏi dạng có/không và cụm từ như “Điều này có ý nghĩa không?” Để trả lời những câu hỏi này, học sinh thường trả lời “có”. Vì vậy, tất nhiên thật đáng ngạc nhiên khi một số gia sư sau khi dạy xong lại phát hiện a học trò của mình hoàn toàn không có hiểu biết gì về bài đã giảng. Để giúp học sinh nắm bắt các ý tưởng trong khi học, hãy hỏi những câu hỏi được đặt ra yêu cầu học sinh sử dụng kiến ​​thức trước của chính mình để trả lời.

Thường xuyên kiểm tra hiệu quả học tập của học sinh

Trong năm phút cuối của lớp, yêu cầu học sinh suy ngẫm về bài học và viết ra những gì các em đã học được. Sau đó, yêu cầu họ xem xét cách họ sẽ áp dụng khái niệm hoặc kỹ năng này trong một môi trường thực tế như thế nào.

Đưa ra một bài kiểm tra ngắn vào cuối lớp để kiểm tra mức độ hiểu bài của các em. Thực tế việc bạn sử dụng những câu đó, những trò chơi nhỏ để kiểm tra  kiến thức vừa giúp cho hiệu quả học tập cao hơn mà còn mang tính giải trí.

Yêu cầu học sinh tóm tắt hoặc diễn giải các khái niệm và bài học quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng miệng, bằng mắt hoặc bằng cách khác.

Các tín hiệu tay có thể được sử dụng để xếp hạng hoặc cho biết sự hiểu biết của học sinh về nội dung. Học sinh có thể chỉ bất cứ nơi nào từ năm ngón tay để báo hiệu sự hiểu biết tối đa cho một ngón tay để báo hiệu sự hiểu biết tối thiểu. Chiến lược này đòi hỏi sự tham gia của tất cả học sinh và cho phép giáo viên kiểm tra sự hiểu biết trong một nhóm lớn.

Hãy kiên trì với học sinh của mình

Sử dụng thẻ trả lời. Thẻ chỉ mục, biển báo, bảng trắng, bảng từ tính, hoặc các vật dụng khác được đồng thời tổ chức bởi tất cả học sinh trong lớp để chỉ ra câu trả lời của họ cho một câu hỏi hoặc vấn đề do giáo viên trình bày. Sử dụng các thiết bị đáp ứng này, giáo viên có thể dễ dàng lưu ý các câu trả lời của từng học sinh trong khi giảng dạy cả nhóm.

Một cách kiểm tra nhanh chóng sự hiểu biết của học sinh đó là gia sư đặt ra một câu hỏi hoặc đưa ra một tuyên bố. Sau đó, học sinh sẽ nhận xét và phản bác ý kiến đó. Nếu là đúng thì học sinh đã thực sự hiểu những gì bạn đã nói, đã dạy.

Bạn cũng có thể kiểm tra học sinh của mình bằng cách cho các em làm một bản  thu hoạch sau mỗi buổi học hay 1 tuần học. Trong bản thu hoạch đó các em phải trình bày những gì mình đã học, đã hiểu. Đây cũng là cách giúp các em tự củng cố kiến thức cho mình.