Kì thi THPT quốc gia đến rất gần, đây là thời điểm quyết định cho những cố gắng miệt mài 12 năm đèn sách những thí sinh trên cả nước. Những ngày gần kì thi cả thí sinh và phụ huynh đều cần chú ý để tránh những sai sót đáng tiếc. Cùng tham khảo