Tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức “Room to Read” tổ chức Hội thảo Xây dựng văn hóa đọc và Phát triển mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo,